3 punten waarop u moet letten bij een tegemoetkoming voor uw rollator

Een rollator helpt u om nog zelfstandig te bewegen. De aanschaf van een rollator is echter niet gratis. In sommige gevallen is het echter wel mogelijk om een tegemoetkoming van uw mutualiteit of zelfs volledige terugbetaling voor uw rollator te ontvangen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Let dan goed op de volgende 3 punten.

1.    Alleen gecertificeerde loophulpmiddelen komen in aanmerking voor tegemoetkoming of terugbetaling

De Vlaamse sociale bescherming heeft een lijst opgesteld met gecertificeerde loophulpmiddelen. Alleen voor rollators die in deze lijst zijn opgenomen, kunt u een tegemoetkoming of terugbetaling van uw mutualiteit ontvangen. Alle rollators die Mobio distribueert, zijn in de lijst van het VSB opgenomen. Met een Mobio rollator zit u dus altijd goed.

2.    U moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor een rollator via de Vlaamse sociale bescherming, moet je aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming en jaarlijks je zorgpremie hebben betaald aan je zorgkas. Dit is een belangrijke administratieve voorwaarde die moet worden vervuld, voordat een aanvraag kan worden ingediend. Voor personen uit Brussel gelden specifieke regels, waarbij aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming niet verplicht is, maar alternatieve procedures van toepassing zijn.

3.    Laat een medisch voorschrift voor een mobiliteitshulpmiddel invullen door uw arts

Wanneer uw arts vindt dat u een mobiliteitshulpmiddel kunt gebruikten, kan hij of zij een formulier van het medisch voorschriftdocument voor u invullen. Hiermee kunt u naar een erkend bandagist om samen een geschikt mobiliteitshulpmiddel voor u uit te zoeken. Hij of zij voorziet u van professioneel advies waardoor u de beste rollator voor uw behoeften kunt uitkiezen. Hij of zij kan u ook helpen bij de administratie voor het terugvragen van (een deel van) de kosten voor uw rollator. Op onze contactpagina kunt u de contactgegevens van een erkende bandagist bij u in de buurt opvragen.