PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN

Mobio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mobio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Mobio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens of via het contactformulier op de website: https://mobio.be/contact-nl/

Welke gegevens worden verzameld?

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt wanneer u een formulier invult op onze website, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort. We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat en uw gebruik van onze website, zoals uw IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s en tijdstip van toegang.

Gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie om onze website te beheren en te verbeteren, om te communiceren met gebruikers, om aanvragen en transacties te verwerken, om onze marketing- en advertentie-inspanningen te ondersteunen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins delen met derden, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid of met uw toestemming. We kunnen uw informatie delen met vertrouwde dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten, zoals betalingsverwerkers, IT-ondersteuningsdiensten, enzovoort.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om uw ervaring te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

Gegevensbewaring

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te krijgen tot, rectificatie van, of verwijdering van uw gegevens te verzoeken. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om deze rechten uit te oefenen.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via: https://mobio.be/contact-nl/

Mobio BV
Hillarestraat 20
9160 Lokeren
België

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd, met vermelding van de herzieningsdatum. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 22-02-2024.